Team Seldén/Leonardsson

Tillsammans med min bäste vän och kollega Annette Seldén blir det mycket fotoäventyr både under och över vattenytan. Vi delar samma syn på naturfotografering och våra bildstilar kompletterar varandra. Vi synkar automatiskt så rollerna faller självmant på plats när vi är ute på expedition, något som bidrar till kreativa bilder där samarbetet är en central punkt för att lyckas. En mängd gemensamma projekt kommer att presenteras kontinuerligt efter hand expeditionerna fortlöper.